Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Σχολείων Ελλάδας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σχολεία της Ρωσίας από την Περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Στόχος η ενδυνάμωση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, η συνεργασία και οι συμφωνίες αδελφοποίησης σχολείων των χωρών